Estetisk Tandvård

Estetisk tandvård innebär att återskapa naturen och med kosmetisk tandvård förbättrar man vad naturen redan skapat. Ett vackert leende är viktigt för de flesta. Det påverkar ditt självförtroende och dina relationer - därför vågar vi påstå att korrekt utförd kosmetisk/estetisk tandvård kan förändra ditt liv.

Vi kan erbjuda dig lång erfarenhet och de senaste metoderna inom estetisk tandvård. Vi ser till helheten och erbjuder dig en lämplig behandling därefter. Fokus läggs på estetik och funktion vilket leder till att ditt leende inte bara ser vackert ut utan även att det känns bekvämt. Hela förändringsprocessen förfinas helt enkelt för att du skall få den bästa tänkbara och beständiga behandlingen. Ambitionen är att med minsta nödvändiga inverkan åstadkomma största möjliga förändring.

Vår strävan är att kombinera en perfekt form med optimal funktion för att du skall kunna le i livets alla skeenden.

Första mötet

Vid vårt första möte (konsultationen) samlar vi in all nödvändig information och fotograferar dig/dina tänder. Vi utför en klinisk undersökning av de tänder som är aktuella att behandla så att vi har en korrekt grund att stå på för vidare planering. Sedan för vi en dialog över dina önskemål om vad du skulle vilja förändra vad gäller färg och form. Vi kan nu oftast föreslå en lämplig behandling och ge en fingervisning om vad kostnaden kan bli. En offert får du först när behandlingen är helt fastställd.

Du får sedan en möjlighet att gå hem och smälta den information du fått och ta ett beslut om du vill gå vidare.

Andra mötet

När du tagit beslutet att gå vidare så kommer vi vid detta besök, göra en scanning på dina tänder, ett digitalt avtryck. Detta används för att ta fram modeller på hur ett tänkbart slutresultat kan komma att se ut. Har du specifika önskemål tar vi hänsyn till dem annars tar vi fram ett förslag som vi anser skulle passa dig. Till dessa modeller följer också ett fotomontage på slutresultatet.

Tredje mötet

Vid detta besök presenterar vi modellerna och fotot och vi går igenom de åtgärder som kommer att behövas för att uppnå det önskade resultatet. Då vi i själva behandlingen utgår från framtagna modeller börjar vi behandla dig först när du är nöjd med dem. Utifrån modellerna diskuterar vi eventuella förändringar. Är du däremot fullständigt nöjd med den föreslagna formen så kan vi boka en tid för att utföra behandlingen.

Ofta har vi vid scanningstillfället diskuterat ev tandblekning med dig. Om du har valt att göra det så får du även dem vid detta besök och kan påbörja blekningen hemma. Blekprocessen består av 2 veckors blekning och 2 veckors färgstabilisering. Efter detta besök, kommer du att få en offert på den behandling vi planerat i samråd med dig.

Fjärde mötet

Vid detta besök startar själva behandlingen. Vi kommer att förbereda/forma om tänderna och har mallar till detta för att inte avverka för mycket eller för lite av tänderna. Detta sker under lokalbedövning. När vi är nöjda med det kommer vi att göra en ny scanning och du kommer att få provisoriska fasader/kronor. Dessa kommer att ha formen utav det tänkta slutresultatet. Dock är de tillverkade i plast och därmed lite matta/sträva. Det vanligaste är att de håller bra för vanlig tuggning etc. Du kommer däremot att få lite info om vissa saker du bör undvika under själva provisorietiden.

Femte mötet

Detta besök sker 2-7 dagar efter det förra och nu diskuterar vi vad du tycker om dina provisoriska fasader. Vi kommer att gå igenom form, färg, bett, tal etc. Är det något som inte känns bra kommer vi korrigera det, alternativt förmedla det med scanning och foton till vår tandtekniker. Du behåller dina provisorier på.

Sjätte mötet

Nu är det dags att prova de färdiga fasaderna/kronorna. Detta sker ca 2-3 veckor efter förra besöket. Om allt ser fint ut kommer vi att cementera fast dem. Är det något som inte passar eller ser fint ut kommer de att returneras till tandteknikern för korrigering och du får tillbaka dina provisorier. Om vi däremot kan cementera dem kommer vi efteråt, om det finns med i planen, att ta en ny scanning för en bettskena.

Sjunde mötet

Vid detta besök kommer du att få din bettskena.

Åttonde mötet

Detta besök är en slutkontroll på både fasaderna/kronorna och bettskenan.

Galleri Här hittar du exempel på några vanliga behandlingar vi utför.

Samtliga fall i galleriet är utförda av Tandläkare Michael Karlsten med team.

Till Galleriet »
(Bildrättigheterna för samtliga bilder innehas av oss)