Implantatkirurgi

Anledning till att en eller flera tänder har förlorats kan vara många. År av forskning och utveckling har förbättrat, förfinat och effektiviserat implantatkirurgin.

Implantatbehandlingen är en kirurgisk behandling. Vid operationen skruvas ett implantat av titan ner i käkbenet. Tiden för inläkning av skruven är cirka 2-3 månader men det är först efter cirka 2 år som man bedömer att läkningen är fullständig. Om käkbenet inte skulle vara tillräckligt brett eller högt för att sätta en implantatskruv är det möjligt att operera in benstimulerande protein. Detta för att stärka benet runt implantatskruven. Denna bedömning görs vid konsultation. Implantatskruven utgör således en konstgjord rot som tandläkaren kan fästa tandkronan på. När implantatskruven kan belastas med tandkronan (då nya tänder sätts på plats) beror på käkbenets kvalitet och hur många implantat som opererats in. I regel sker det inom 2-12 veckor. Om benstimulerande protein opererats in blir läkningen dock något längre, ca 6-9 månader.

Hur länge ett tandimplantat håller beror på många faktorer och det finns vissa patienter som har en något högre risk att förlora eller få problem med sina implantat. Riskgrupperna består bland annat av rökare, diabetiker vars värden är dåligt inställda, personer med en tandlossningshistorik eller de som inte sköter sin munhygien. 95 % av antalet implantatoperationer är lyckade och om ett implantat mot förmodan skulle lossna utförs en ny operation.

Konsultation

För att komma på behandling till oss behöver din ordinarie tandläkare skriva en remiss. Vid vårt första möte samlar vi in nödvändig information för att utreda vilka behandlingsalternativ som finns och är lämpliga för just dig. Vi tar nödvändig röntgen och undersöker kliniskt. Därefter för vi samtal över dina önskemål och behov utifrån ditt befintliga status. Vidare går vi igenom behandlingsgång och du kommer att få en ungefärlig uppskattning vad gäller tid för läkning.

Inför operation

Det är mycket viktigt att vi har en aktuell hälsodeklaration ifylld när ni kommer till operationen. Du kommer att få en sådan vid konsultation, vänligen ta med den i fylld till operationen.

Tar ni medicinen Waran skall INR värdet ställas in inför operationen. INR värdet skall på operationsdagen vara 2,5 eller lägre för att vi ska kunna utföra operationen. Kontakta din hjärtdoktor i god tid före kirurgin så att läkaren kan ställa in ert värde inför operationen.

Om ni behandlas med bisfosfonater mot benskörhet (exempelvis Fosamax) kan det vara farligt för er att genomgå kirurgi i munhålan. Meddela oss i god tid innan operationen så att vi hinner utreda ifall detta gäller i ert fall.

Vid vissa operationer kan det krävas benuppbyggande åtgärder som inte tidigare har kunnat förutses. Merkostnaden för dessa är inte medräknade i ditt kostnadsförslag. Maxpris 8 500 kr.
I dessa fall blir även tiden för inläkning avsevärt förlängd.

Vid operationstillfället

Innan operationen startar kommer ni att få några läkemedel av oss.

  1. Midazolam: Detta är ett lugnande preparat som är valfritt att ta. Om ni väljer att ta detta får ni inte köra bil förrän dagen därpå. Vi rekommenderar då även att någon anhörig möter upp er efter operationen. Observera att preparatet ej får tas av personer som har sömnapné.
  2. Penicillin: 2g Amimox alternativt 600 mg Dalacin om allergi.
  3. Paroex: Antibakteriell munskölj för att minska bakterienivån i munhålan.
  4. Sedvanlig tandläkarbedövning.

Därefter kommer vi att tvätta ert ansikte med alkohol (ni bör ej bära kosmetika) samt täcka er med en grön steril duk.

Duken har två viktiga syften:

  1. Att skydda operationsområdet från bakterier.
  2. Att skydda era ögon.

Operationen tar vanligtvis mellan 20-60 minuter beroende på omfattningen.

Efter operation

Efter operationen är det bra att kyla det opererade området för att minska svullnad och blånad. Vi rekommenderar att ni förbereder med att göra i ordning is så att det finns färdigt när ni kommer hem från operationen. Lägg isen i en liten plastpåse och linda in påsen i en tunn hushållshanduk. Applicera kylpåsen mot kinden utanpå det opererade området till och från de närmaste timmarna efter det att ni har kommit hem.

Efterbesvären varierar från person till person.

Mindre operationer ger sällan svullnad, blånad eller värk. Större operationer i samband med vissa mediciner exempelvis Trombyl kan ge svullnader som efter ett par dagar kan bli blå och gula. I vissa mer komplicerade fall i underkäken kan känselnedsättningar i läpp och haka förekomma en tid efter operationen, men det är mycket sällsynt.

Efter operationen kommer ni att få med er de mediciner som ni behöver. För att behandlingen ska ha bästa möjliga prognos är det viktigt att ni är rökfri och utför en optimal munhygien.

Narkos

Vi kan nu erbjuda narkos vid våra kirurgiska behandlingar. Vi samarbetar med Dr. Peter Ullström som har stor kunskap och många års erfarenhet.
Behandlingen sker genom att narkosmedel ges intravenöst i armvecket och inom någon minut hamnar patienten i en lätt sömn. Vi behöver inte använda intubering och eftersom patienten sköter sin egen andning behövs ingen ytterligare behandling vid uppvaknandet. Patienten kan väckas lika snabbt som den somnat, men kan uppleva trötthet några timmar efteråt. Vi rekommenderar därför att patienten tar med ett sällskap som kan vara till hjälp efter behandlingen.

Narkosbehandlingen är betydligt skonsammare, påverkar och anstränger kroppen betydligt mindre än vad tex oro och rädsla gör. Specialistläkaren finns vid patientens sida under hela behandlingen och har enbart till uppgift att fokusera på patienten och dess välmående

Vid frågor är ni välkomna att kontakta min personal, vänligen ring: 08-212106 eller e-post erik@dentalakademin.se. Vid akuta ärenden då min personal inte svarar, vänligen ring mig, Erik Lennartsson. Telefon: 0708-363 363.