Om oss

Michael Karlstén

Michael Karlstén är legitimerad tandläkare sedan 1980. Hans intressen inom yrket har skiftat och har det senaste decenniet gått mot estetisk tandvård. Att alltid ligga i frontlinjen när det gäller nya tekniker och material har varit en ledstjärna under åren. Michael Karlstén är en av två tandläkare att ackrediteras i Swedish Academy of Cosmetic Dentistry (SACD) SACD är den organisation i Sverige som beskriver, sätter norm och upprätthåller spetskompetens inom kosmetisk tandvård av högsta kvalitet. I september 2008 blev Michel Karlstén den första svenska tandläkaren att certifieras enligt den europeiska kosmetikorganisationen för tandvård, European Society of Cosmetic Dentistry. Michael är som förste svensk, Ackrediterad Medlem i AACD, vilket endast drygt 300 tandläkare i världen lyckats med. Michael föreläser om estetisk tandvård i olika sammanhang. Michael är medlem i SACD (Swedish Academy of Cosmetic Dentistry), AACD (American Academy of Cosmetic Dentistry) och ESCD (European Society of Cosmetic Dentistry). AACD SACD

Erik Lennartsson

Erik Lennartsson är legitimerad tandläkare från Karolinska Institutet i Stockholm sedan 2002. De första åren efter examen arbetade han som allmäntandläkare och samtidigt som han vidareutbildade sig inom implantatkirurgi. Sedan 2004 arbetar Erik uteslutande med implantatkirurgi och är en av de kirurger som utfört flest operationer i landet. Tillsammans med sitt team har han genom åren rest runt till tandvårdskliniker från Hudiksvall i norr till Florens i söder för att genomföra implantatbehandlingar. De dagar Erik inte opererar så föreläser och utbildar han andra tandläkarkollegor och deras team inom implantatkirurgi, både i Sverige och internationellt. Mars 2013 tog Erik, som förste svenske tandläkare, en masterexamen i implantatkirurgi vid Goethes universitet i Frankfurt, Tyskland. Erik är medlem i Svenska Tandläkarförbundet och Sveriges Privattandläkarförening. Logo_Gotehe-Logo 03305-certification-logo-2015

Elias Messo

Elias Messo är legitimerad tandläkare från Umeå Universitet sedan 1992. Specialistutbildningen inom käkkirurgin genomfördes vid Universitetssjukhuset i Örebro år 2004. Fram till och med 2010 arbetade han som övertandläkare på avdelningen för plastik- och käkkirurgi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och hade som huvudsakliga forskningsområden, datorstödd kirurgi, ansiktsfrakturer och rekonstruktiv kirurgi. Elias har mångårig erfarenhet av behandling av tandvårdsrädda patienter, implantatkirurgi, borttagning av visdomständer, rotspetsoperationer, avancerad benuppbyggnad samt behandling av medfödda eller förvärvade skador i ansikte och käkar. Som föreläsare i modern käkkirurgi har Elias verkat aktivt både nationellt och internationellt. För närvarande fördelar Elias sin verksamma tid mellan Uppsala Käkkirurgiska Centrum och Dentalakademin Stockholm

Lena

Karin F

Marie

Karin L

Sofia