Om oss

Erik Lennartsson

Erik Lennartsson är legitimerad tandläkare från Karolinska Institutet i Stockholm sedan 2002. De första åren efter examen arbetade han som allmäntandläkare och samtidigt som han vidareutbildade sig inom implantatkirurgi. Sedan 2004 arbetar Erik uteslutande med implantatkirurgi och är en av de kirurger som utfört flest operationer i landet. Tillsammans med sitt team har han genom åren rest runt till tandvårdskliniker från Hudiksvall i norr till Florens i söder för att genomföra implantatbehandlingar. De dagar Erik inte opererar så föreläser och utbildar han andra tandläkarkollegor och deras team inom implantatkirurgi, både i Sverige och internationellt. Mars 2013 tog Erik, som förste svenske tandläkare, en masterexamen i implantatkirurgi vid Goethes universitet i Frankfurt, Tyskland. Erik är medlem i Svenska Tandläkarförbundet och Sveriges Privattandläkarförening. Logo_Gotehe-Logo 03305-certification-logo-2015

Michael Karlstén

Michael Karlstén är legitimerad tandläkare sedan 1980. Hans intressen inom yrket har skiftat och har det senaste decenniet gått mot estetisk tandvård. Att alltid ligga i frontlinjen när det gäller nya tekniker och material har varit en ledstjärna under åren. Michael Karlstén är en av två tandläkare att ackrediteras i Swedish Academy of Cosmetic Dentistry (SACD) SACD är den organisation i Sverige som beskriver, sätter norm och upprätthåller spetskompetens inom kosmetisk tandvård av högsta kvalitet. I september 2008 blev Michel Karlstén den första svenska tandläkaren att certifieras enligt den europeiska kosmetikorganisationen för tandvård, European Society of Cosmetic Dentistry. Michael är som förste svensk, Ackrediterad Medlem och dessutom Ackrediterad Fellow som är AACD:s högsta utmärkelse. Endast 89 tandläkare/tekniker i världen har lyckats med detta. Michael föreläser om estetisk tandvård i olika sammanhang. Michael är medlem i SACD (Swedish Academy of Cosmetic Dentistry), AACD (American Academy of Cosmetic Dentistry) och ESCD (European Society of Cosmetic Dentistry). AACD SACD

Mattias Michelin

Mattias examinerades från Karolinska institutet år 1997. De två första åren var han anställd i sin pappas privata mottagning innan de tillsammans grundade en ny allmäntandvårdsklinik, Michelinkliniken. Mattias påbörjade direkt en vidareutbildning inom implantatprotetik och implantatkirurgi. I och med att verksamheten växte och intresset för implantatbehandlingar blev större började Mattias resa runt bland olika kliniker, främst i Stockholmsområdet och utförde olika kirurgiska behandlingar. Denna erfarenhet gjorde att Mattias 2009 rekryterades till Karolinska Institutet som lärare i Implantologi på tandläkarutbildningen. Året efter påbörjades en Specialisttjänst i Parodontologi. Mattias examinerades som Specialisttandläkare 2016. Därefter jobbade han ytterligare ett år som lärare i implantatkirurgi. Mattias började på Dentalakademin 2018.

Arman Safaeian Pour

Arman Safaeian Pour är legitimerad tandläkare och har en odontologie masterexamen från Malmö Universitet sedan 2018. Han har bred kompetens, ett brinnande intresse för sitt yrke och arbetar med dentoalveolär kirurgi, implantatkirurgi och implantatprotetik. Arman går kontinuerligt på både nationella och internationella utbildningar inom mikrokirurgi och implantatkirurgi för att utvecklas och kunna erbjuda den bästa vården till sina patienter.

Karin F

Marie

Karin L

Laura

Annika

Pernilla