Om oss

Erik Lennartsson

Erik Lennartsson är legitimerad tandläkare från Karolinska Institutet i Stockholm sedan 2002. De första åren efter examen arbetade han som allmäntandläkare och samtidigt som han vidareutbildade sig inom implantatkirurgi. Sedan 2004 arbetar Erik uteslutande med implantatkirurgi och är en av de kirurger som utfört flest operationer i landet. Tillsammans med sitt team har han genom åren rest runt till tandvårdskliniker från Hudiksvall i norr till Florens i söder för att genomföra implantatbehandlingar. De dagar Erik inte opererar så föreläser och utbildar han andra tandläkarkollegor och deras team inom implantatkirurgi, både i Sverige och internationellt. Mars 2013 tog Erik, som förste svenske tandläkare, en masterexamen i implantatkirurgi vid Goethes universitet i Frankfurt, Tyskland. Erik är medlem i Svenska Tandläkarförbundet och Sveriges Privattandläkarförening. Logo_Gotehe-Logo 03305-certification-logo-2015

Anna Pettersson

Anna Pettersson är utbildad på Karolinska Institutet, Stockholm och är legitimerad tandläkare sedan 2006. 2013 började Annas resa inom funktion och bettrehabilitering och 2014 påbörjade hon sin efterutbildning på the Dawson Academy i USA och England. Därefter har hon även föreläst och utbildat om bettfunktion. Utbildningens läroplan på the Dawson Academy innehåller inte bara de funktionellt viktiga delarna i en bettrehabilitering utan riktar även in sig på alla estetiska parametrar och hur man bygger upp ett bett med det mest estetiska resultatet. Efter avklarad utbildning där växte sedan intresset för just estetisk tandvård. Anna är sedan många år medlem i Swedish Academy of Cosmetic Dentistry och även i den amerikanska moderorganisationen American Academy of Cosmetic Dentistry och håller sig uppdaterad årligen på det omfattande området om estetisk tandvård. Att alltid ligga i framkant både vad det gäller nya tekniker, material och bara använda välrenommerade tandtekniska lab har alltid varit Annas devis. Swedish Academy of Cosmetic Dentistry (SACD) är den organisation i Sverige som beskriver, sätter norm och upprätthåller spetskompetens inom estetisk/kosmetisk tandvård av högsta kvalitet. SACD erbjuder kontinuerlig fortbildning flera gånger per år med världsledande tandläkare från världens alla hörn. Anna är en del av styrelsen i SACD under en fyraårsperiod och var organisationens President under juli 2021-juni 2022. SACD The Dawson Academy

Mattias Michelin

Mattias examinerades från Karolinska institutet år 1997. De två första åren var han anställd i sin pappas privata mottagning innan de tillsammans grundade en ny allmäntandvårdsklinik, Michelinkliniken. Mattias påbörjade direkt en vidareutbildning inom implantatprotetik och implantatkirurgi. I och med att verksamheten växte och intresset för implantatbehandlingar blev större började Mattias resa runt bland olika kliniker, främst i Stockholmsområdet och utförde olika kirurgiska behandlingar. Denna erfarenhet gjorde att Mattias 2009 rekryterades till Karolinska Institutet som lärare i Implantologi på tandläkarutbildningen. Året efter påbörjades en Specialisttjänst i Parodontologi. Mattias examinerades som Specialisttandläkare 2016. Därefter jobbade han ytterligare ett år som lärare i implantatkirurgi. Mattias började på Dentalakademin 2018.

Arman Safaeian Pour

Arman Safaeian Pour är legitimerad tandläkare och har en odontologie masterexamen från Malmö Universitet sedan 2018. Han har bred kompetens, ett brinnande intresse för sitt yrke och arbetar med dentoalveolär kirurgi, implantatkirurgi och implantatprotetik. Arman går kontinuerligt på både nationella och internationella utbildningar inom mikrokirurgi och implantatkirurgi för att utvecklas och kunna erbjuda den bästa vården till sina patienter.

Katarzyna Swigon

Katarzyna Swigon är sedan 2015 legitimerad tandhygienist från Karolinska Institutet. Hennes intresse har från start varit riktat mot patienter med parodontit och periimplantit, samt rökavvänjning. Mellan 2018 och 2021 arbetade Katarzyna både som tandhygienist på en specialistklinik och som tobaksavvänjare på SlutaRöka Linjen Region Stockholm. Sveriges Tandhygienistförening började 2016 arbeta för att tillåta tandhygienister att specialisera sig. Just nu tar Katarzyna del av fördjupningskurser vid Göteborgs universitet och håller idag på att färdigställa sin magisteruppsats inom oral hälsovetenskap. Katarzyna brinner för att utvecklas i sin roll och att på bästa sätt kunna hjälpa sina patienter.

Karin F

Marie

Karin L

Laura

Annika

Pernilla