Michael Karlsten – förste svenske tandläkare att bli ackrediterad i American Academy of Cosmetic Dentistry

Tandläkare Michael Karlsten blev den 24 januari den förste svenske tandläkare att ackrediteras i American Academy of Cosmetic Dentistry® (AACD). Ackrediteringen i AACD är ett bevis på att den estetiska tandvården håller en extraordinär standard.

Läs mer: http://aacd.com/index.php?module=cms&page=621

Kommentering är avstängd.